Odborné studie a evaluace

 • Evaluace projektů a programů

 • Výzkumné a identifikační studie

 • Studie proveditelnosti

 • Příprava projektových návrhů a projektové dokumentace

 • Příprava logické matice projektu a metodiky pro různé aktéry v sektoru mezinárodní spolupráce a rozvoje (Evropská Komise - DG DEVCO, DG ECHO, OSN organizace a další)

 • Analýzy politik

 • Reportování výsledků

rozvoj podnikání

 • Průzkum trhu

 • Na míru identifikace příležitostí pro rozvoj aktivit v sektoru mezinárodní rozvojové spolupráce 

 • Konzultace a příprava metodik a projektové dokumentace pro komerční nabídky a granty

MANAGEMENT & ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJu

 • Team / Projektový management

 • Budování kapacit

  • semináře

  • tréninky

 • Poradenství v oblasti mezinárodních rozvojových institucí a jejich požadavků a pravidel pro přípravu nabídek, realizací projektů atd.

 • Kontrola kvality projektové dokumentace celého projektového cyklu (od nabídek po závěrečné zprávy)